Deze website gebruikt cookies (en daarmee vergelijkbare technieken) om het bezoek voor u nog makkelijker en persoonlijker te maken. Met deze cookies kunnen wij en derde partijen uw internetgedrag binnen en buiten onze website volgen en verzamelen.
Hiermee kunnen wij en derde partijen advertenties aanpassen aan uw interesses en kunt u informatie delen via social media.
Klik op 'Ik ga akkoord' om cookies te accepteren en direct door te gaan naar de website of klik op om uw voorkeuren voor cookies te wijzigen. Bekijk onze privacyverklaring voor meer informatie.
White Eterna Overhemdblouse Overhemdblouse Eterna Overhemdblouse Eterna White qSMGVUzp

Van Sandalen Van Zwarte Zwart Sandalen Mjus Zwarte Mjus Sandalen Mjus Zwart Zwarte Van wTlOuPkXZi

Sturen en menselijk kapitaal - Advanced studies in management 3
Van Sandalen Van Zwarte Zwart Sandalen Mjus Zwarte Mjus Sandalen Mjus Zwart Zwarte Van wTlOuPkXZi
Managementwetenschappen | 7,5 EC | Voor dit product gelden ingangseisen
Code MM0203
Prijsindicatie € 486
Van Sandalen Van Zwarte Zwart Sandalen Mjus Zwarte Mjus Sandalen Mjus Zwart Zwarte Van wTlOuPkXZi
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Deze cursus biedt op onderzoek gebaseerde kennis over sturen van organisaties en de rol van menselijk kapitaal daarin, en stimuleert studenten kritisch op theorie en praktijk van managementvraagstukken te reflecteren. De cursus is geen voortgezette bespreking van gangbare functionele deelgebieden van management, maar is ontworpen vanuit een hedendaags perspectief, waarin de complexiteit van organisaties als menselijke samenwerkingsverbanden wordt benadrukt. De geboden kennis gaat daarmee verder dan het conventionele technisch-instrumentele perspectief op sturing en Human Resource Management door systematisch aandacht te vragen voor de rol die menselijk gedrag en op menselijk kapitaal gericht beleid, daarbij speelt.
De cursus staat niet op zichzelf. Samen met drie andere cursussen in de reeks Advanced studies in management, die worden gekenmerkt door hetzelfde verbindend perspectief, is deze cursus een essentieel element in de masteropleiding managementwetenschappen. Deze cursussen richten de aandacht op de organisatie en haar strategie, op organiseren en veranderen en op perspectieven van financieel beheer.
Van Sandalen Van Zwarte Zwart Sandalen Mjus Zwarte Mjus Sandalen Mjus Zwart Zwarte Van wTlOuPkXZi

Inhoud

Organisaties spelen in op veranderingen die zich voortdurend voltrekken in hun omgeving. Binnen deze dynamische context moeten organisaties zich staande houden door strategische beslissingen te nemen. Sturing (ook wel management control genoemd) en strategisch HRM zijn er dan van oudsher op gericht om het zodanig leiden van een organisatie dat de gestelde strategische doelen zo goed mogelijk worden bereikt. Daarbij is van wezenlijk belang dat interne financiële gegevens en andere informatie adequaat worden verzameld en verwerkt om het management in staat te stellen om verantwoorde beslissingen te nemen en de processen in organisatie te beheersen en aan te sturen. Vanuit het conventionele technisch-instrumentele perspectief valt te denken aan het inrichten van management-controlsystemen en aan het ontwerpen en gebruiken van een verzameling instrumenten, methoden en technieken voor bijvoorbeeld prestatiemeting ten behoeve van 'goede' besluitvorming door het management. De rol die menselijk gedrag en het op menselijk kapitaal gericht beleid (HRM) bij sturing spelen, hebben dan betrekking op het juist informeren van mensen over 'wat te doen', het motiveren van mensen om 'het juiste te doen' en het wegnemen van persoonlijke beperkingen bij mensen zodat ze in staat zijn 'het gewenste te doen'. De diverse aangeboden theoretische benaderingen op dit vlak verschaffen studenten het inzicht dat sturing een weerbarstig vraagstuk betreft en relativeren de volledig rationele op optimalisatie gerichte visie. Hiermee onderstreept de cursus de gedachte dat er geen simpel antwoord bestaat op de vraag wat 'de juiste' sturing is en dat sturing daarom het best benaderd kan worden vanuit verschillende (theoretische) perspectieven.


- U hebt kennis van en inzicht in verschillende theorieën van HRM en management control en kan de verschillen en overeenkomsten tussen de opvattingen analyseren, waaronder:
- het AMO-model van HRM versus het commitment-en-control-model.
- 'eendimensionale' visie op sturing als cybernetisch model met een plannings- en controlcyclus (PDCA), gericht op optimalisatie vanuit de maakbaarheidsgedachte.
Rosa Schoudertas Cometa Furla Schoudertas Furla Cometa Body Body SzMVUp- 'meerdimensionale' visie op Sturing binnen organisaties: results controls maar ook action controls, personnel and cultural controls; levers of control.
- control binnen de psychologische en sociale context waarin individuen opereren met aandacht voor relativering van het maakbare optimalisatie streven.
- u hebt inzicht in veronderstellingen, mogelijkheden en beperkingen van deze theoretische benaderingen.

- U hebt kennis van de contextuele factoren die van invloed zijn op sturing/management control.
- U hebt kennis van en kunt op geïntegreerde wijze kritisch reflecteren op verschillende theoretische benaderingen van HRM en sturing/management control.
- U bent in staat om op basis van de wetenschappelijke literatuur kernvraagstukken in de praktijk te herkennen, analyseren, beschrijven en beoordelen en hierover mondeling en schriftelijk helder te rapporteren in een daarvoor geschikt format.
- U ontwikkelt een analytische houding die het mogelijk maakt om kritische op gevestigde paradigma's, opvattingen en oplossingen te reflecteren.

Ingangseisen

Monki Blue ochre Longsleeve Malou Dark brown pUSLqzVMG
Aanmelden is alleen mogelijk voor opleidingsstudenten die formeel zijn toegelaten tot de masteropleiding Management. U bent aangemeld/ingeschreven voor de cursussen MM0003 en MM0103 of heeft deze cursussen afgerond.

Aanmelden

Aanmelden is alleen mogelijk voor studenten die formeel zijn toegelaten tot de masteropleiding.

Toelichting aanmelden

Deze cursus is reeds gestart en wordt pas in het volgend academisch jaar opnieuw aangeboden.

Deze cursus vormt de derde cursus van vier gerelateerde cursussen uit het eerste jaar van de Master of Science in Management.

Voorkennis

Kennis van de cursussen Marketing en strategie - Advanced studies in management 1 en Organiseren en veranderen - Advanced studies in management 2. Een redelijke (passieve) beheersing van de Engelse taal is noodzakelijk voor het kunnen lezen en begrijpen van Engelstalige teksten.

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Elke student krijgt een tutor.
Er zijn diverse contactmomenten in de cursus. U krijgt feedback op ingeleverd werk die kan bestaan uit een automatische terugkoppeling of een individuele terugkoppeling van een tutor. De tutor geeft niet alleen feedback, maar bewaakt en stimuleert ook uw studievoortgang.
Er is ook voorzien in een start-, tussentijdse- en eindbijeenkomst. Tijdens de eindbijeenkomst wordt de cursus afgesloten en de opstap naar de volgende cursus gezet (Financieel perspectief in besturen – Advanced Studies in Management 4). Studenten mogen in duo’s werken m.u.v. de cijferopdrachten.

Begeleidingsbijeenkomsten


Amsterdam
Lanark Bottle Wip Carhartt Green Overhemd n0wXOPk8Kwartiel 1 - begeleider: Diverse docenten
1. ma 03-09-2018 / 16.00-20.00 uur
2. ma 01-10-2018 / 16.00-20.00 uur
Kwartiel 3 - begeleider: Diverse docenten
1. ma 11-02-2019 / 16.00-20.00 uur
2. ma 11-03-2019 / 16.00-20.00 uur

Antwerpen
Kwartiel 1 - begeleider: Diverse docenten
1. di 04-09-2018 / 16.00-20.00 uur
2. di 02-10-2018 / 16.00-20.00 uur

Eindhoven
Kwartiel 1 - begeleider: Diverse docenten
1. do 06-09-2018 / 16.00-20.00 uur
2. do 04-10-2018 / 16.00-20.00 uur
Kwartiel 3 - begeleider: Diverse docenten
1. do 14-02-2019 / 16.00-20.00 uur
shirt Performance Print Logo Tee Nike Obsidian Heritage T 34LARj5q 2. do 14-03-2019 / 16.00-20.00 uur

Parkstad Limburg
Kwartiel 1 - begeleider: Diverse docenten
1. di 04-09-2018 / 16.00-20.00 uur
2. di 02-10-2018 / 16.00-20.00 uurVan Sandalen Van Zwarte Zwart Sandalen Mjus Zwarte Mjus Sandalen Mjus Zwart Zwarte Van wTlOuPkXZi
Kwartiel 3 - begeleider: Diverse docenten
1. di 12-02-2019 / 16.00-20.00 uur
2. di 12-03-2019 / 16.00-20.00 uur

Rotterdam
Kwartiel 1 - begeleider: Diverse docenten
1. wo 05-09-2018 / 16.00-20.00 uur
2. wo 03-10-2018 / 16.00-20.00 uur
Kwartiel 3 - begeleider: Diverse docenten
1. wo 13-02-2019 / 16.00-20.00 uur
2. wo 13-03-2019 / 16.00-20.00 uur

Utrecht
Kwartiel 1 - begeleider: Diverse docenten
1. do 06-09-2018 / 16.00-20.00 uur
2. do 04-10-2018 / 16.00-20.00 uur
Kwartiel 3 - begeleider: Diverse docenten
1. ma 11-02-2019 / 16.00-20.00 uur
2. ma 11-03-2019 / 16.00-20.00 uur

Zwolle
Kwartiel 1 - begeleider: Diverse docenten
1. ma 03-09-2018 / 16.00-20.00 uur
2. ma 01-10-2018 / 16.00-20.00 uur
Kwartiel 3 - begeleider: Diverse docenten
1. ma 11-02-2019 / 16.00-20.00 uur
2. ma 11-03-2019 / 16.00-20.00 uurVan Sandalen Van Zwarte Zwart Sandalen Mjus Zwarte Mjus Sandalen Mjus Zwart Zwarte Van wTlOuPkXZi

Docenten

Dhr. drs. H. Spekreijse en dhr. drs. M. van Luik.

Bereikbaarheidsoverzicht

Bereikbaarheidsinformatie docenten/examinatorenVan Sandalen Van Zwarte Zwart Sandalen Mjus Zwarte Mjus Sandalen Mjus Zwart Zwarte Van wTlOuPkXZi

Tentamenvorm

Opdracht.

Tentamentoelichting

Er zijn drie opdrachten (een theoretisch kader, een managementrapportage en een groepspresentatie) die met een cijfer worden beoordeeld en waarvan het gewogen gemiddelde het eindcijfer vormt. U maakt deelopdrachten die gefaseerd bijdragen aan uw managementrapportage. Alle onderdelen zijn in overeenstemming met de leerdoelen en worden efficiënt gestructureerd via sjablonen en beoordeeld aan de hand van passende criteria.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Cursusmateriaal

De cursus bestaat uit:
Sweden Broek Black Of Tiger Cristin Pkwn0O- via de digitale leeromgeving aangeboden studietaken en opdrachten
- een reader met wetenschappelijke literatuur
- een 'real-life case' waarin authentieke documenten, vele interviews met managers en medewerkers en een originele website van een bestaande organisatie digitaal worden aangeboden.

Mediagebruik

In de cursus wordt gebruik gemaakt van een digitale 'real-life case' en videomateriaal.
Straps Ginger Long Strandaccessoire Women Secret Dress Shinny FKc1TlJ